People make companies succeed

​ Kienbaum Governance University – Corporate Governance

Kienbaum en de Governance University (GU) werken samen aan het professionaliseren van commissarissen en bestuurders. Kienbaum kiest voor GU vanwege haar al tien jaar bewezen kwaliteit en kennis op het terrein van governance en boardroom dynamics. GU kiest voor Kienbaum vanwege haar integrale visie op bestuur en commissariaat; context van de organisatie als basis voor een evenwichtige samenstelling van de board capaciteiten enerzijds en evaluatie en doorontwikkeling van toezicht en tegenspraak anderzijds.

Kienbaum en de Governance University kennen de boardroom en organiseren - in de sfeer en op het niveau dat bij u als (toekomstig) bestuurder en commissaris past - voor haar relaties de jaarlijkse kennissessie en vierdaagse Kienbaum Governance Opleiding voor bestuurders en commissarissen. Powered by Governance University; empowered by Kienbaum.

Deelnemers aan de kennissessie en opleiding zijn overwegend directeuren en commissarissen uit het bedrijfsleven en toezichthouders in de semipublieke sectoren, alsmede bestuurders, directeuren en professionals met het profiel en de ambitie binnen enkele jaren een commissariaat of toezichthoudende functie te gaan vervullen.