People make companies succeed

Management Diagnostics & Management Development

Management Audit

Diagnostische instrumenten bieden zekerheid als het gaat om het selecteren en evalueren van executives en management en dienen als basis (nulmeting) bij de ontwikkeling van management en leiderschap. Door middel van het inzetten van de juiste instrumenten kunnen onjuiste benoemingen en verkeerde aanwendingen van ontwikkelingsbudgetten worden vermeden. Onze consultants werken met u samen om de geschikte assessmentmethode te selecteren. De toolkit die wij hiervoor hebben getest en gebruiken, bestaat onder andere uit specifieke gestructureerde interviewtechnieken, case studies, rollenspellen, persoonlijkheidstesten, op IT gebaseerde simulaties en valide internationale benchmarks. Deze toolkit wordt specifiek aan uw behoeftes aangepast en op maat gemaakt.

Wij zorgen ervoor dat uw investeringen in Human Resources veilig worden gesteld. Onze meer dan 100 experts met internationale ervaring staan garant voor een neutrale en objectieve evaluatie, daarnaast combineert onze methode psychologische kwaliteitscriteria die veelvuldig succesvol zijn gebleken in de praktijk met business ervaring. Middels deze methoden genieten wij een hoge acceptatiegraad bij zowel werknemers als sollicitanten. Meer dan 1000 assessments per jaar maken een functie- en branche specifieke vergelijking mogelijk.

Onze competenties op een rij:

  • Potentieanalyse
  • Individuele Assessment
  • Assessment Centers
  • Management Audits
  • Ontwikkelen en uitvoeren van feedbackmethoden/ 360-graden feedback
  • Persoonlijkheidsonderzoeken en Performance-onderzoeken
  • Employee Assessment Systems

Business Coaching

Kienbaum biedt business coaching aan leiderschapsteams en individuele leiders in doorgaans uitdagende en taakstellende omstandigheden. De business coaching wordt gerelateerd aan de organisatiestrategie en –cultuur en de waarden en organisatieprocessen van de leider. Dit wordt afgestemd op de behoeften van de organisatie en op die van de leidsman zelf; de organisatiedoelstellingen worden geïntegreerd  met de ontwikkeldoelen en leveren meetbare resultaten op voor zowel de gecoachte als de organisatie. Daarnaast levert de manager van de gecoachte zijn visie op de business coaching en nemen wij hem of haar mee in alle relevante fasen.

Kienbaum coacht leiders en teams van organisaties met een focus op resultaten van de organisatie. De business coaching versnelt de ontwikkeling van leiders die direct verband houden met resultaten van de organisatie. Via onze aanpak ontwikkelen leiders vaardigheden en eigenschappen die nodig zijn om de prestaties van de organisatie te optimaliseren en grip te houden op het toenemende aantal uitdagingen, nu en in de toekomst. Wij maken gebruik van innovatieve meetinstrumenten zodat de resultaten en het rendement van de business coaching zorgvuldig kunnen worden geëvalueerd.