People make companies succeed

Operational Excellence – Holistische transformaties

< Kienbaum Netherlands

Holistische transformaties

In een wereld waar veranderingen elkaar snel opvolgen door de introductie van Circular Economy, Internet of Things, 3D printing, Digitalization, Big Data, etc… zullen bedrijven continu moeten veranderen om competitief te blijven. Een cultuur van Operational Excellence maakt het mogelijk in te spelen op deze veranderingen. Het creëren van een cultuur van Operational Excellence is niet alleen te realiseren via gestructureerde methoden of geïnstitutionaliseerde processen. Het succes hangt ook af van de mensen die zichzelf zien als onderdeel van de motor in het proces van continue ontwikkeling en verbetering. Om dit te kunnen realiseren is een werkomgeving nodig die streeft naar hogere kwaliteit en wordt ondersteund door de wil om voortdurend te verbeteren op alle niveaus van het bedrijf. 

Onze Operational Excellence projecten zijn altijd holistische transformaties. Dat betekent dat onze programma's niet alleen tastbare meerwaarde moeten realiseren voor onze klanten, maar ook een spirit van voortdurende verbetering van processen en bedrijfscultuur teweeg brengen. Alleen dan is de blijvende impact van de maatregelen veilig gesteld.

Onze consulting services

  • Supply Chain Management - De ervaren consultants van Kienbaum kunnen u helpen bij uw specifieke supply chain-uitdagingen. Ze weten de relevante competenties en disciplines, zowel binnen als buiten SCM, te koppelen.

  • Continuous Improvement - Wij geloven niet in gestandaardiseerde oplossingen maar in voor u op maat gemaakte Lean / Six Sigma programma’s. Het eindresultaat is een programma speciaal afgestemd op de specifieke bedrijfstak of organisatie, met methoden die onze klanten helpen om hun doelen te bereiken – gedreven door acceptatie van het (top) management en participatie van medewerkers.

  • Process Safety - De reis naar Operational Excellence in ‘Process Safety’ gaat over het creëren van een omgeving met een (technisch) vakmanschap hetgeen in balans wordt gebracht middels een proactief gebruik van een ‘Process Safety’ management systeem gestuurd door het leiderschap op alle niveaus. De gecombineerde expertise van Kienbaum Management Consultants en TÜV SÜD realiseert Operational Excellence in Process Safety en maakt de resultaten van het project duurzaam.

  • Duurzaamheid - Het realiseren van de overgang van een lineair take-make-waste-systeem naar een echt cirkelvormige systeem vraagt om een complete transformatie van producten, processen, strategieën, mensen en supply chains. Ons concept van een Circular Economy, aangedreven door Cradle to Cradle®, is een holistische aanpak die met onmiddellijke resultaten mensen overtuigt en zorgt voor duurzame en winstgevende cycli.